Kā mēs strādājam nodarbībās?

Sarunu valoda mums nodarbībās ir angļu valoda. Pārdzīvot, ka bērni kaut ko nesaprot, nevajag. Cenšos veidot situācijas, kad bērnam ir nepieciešams veikt iekšēju piepūli, kļūsot uzmanīgākam, klusākam un intuitīvākam, tad viņi pēc manas mīmikas, žestiem un kustībām sāks saprast to, kas notiek, kā arī iedzīļināsies vairāk valodā.

Metode: mana motivācija un mērķis ir sniegt labumu Jūsu bērniem angļu valodas apguvē. Es izmantoju metodi, kuru izmanto Valdorfa skolās – apmācība ar pasaku, dziesmu, deju, kustību palīdzību, valodu izdzīvojot caur tās ritmu, skaņām un melodijām. Tādēļ mēs nodarbībās soļojam, dejojam apļa dejas, veicam runas un vokāla vingrinājumus, mācāmies mēles mežģus, kā arī zīmējam, ilustrējam pasakas, veidojam, spēlējam kustīgas spēles. Pirmajā klasē mēs liekam akcentu uz pasakām, otrajā klasē – tēlainu alfabētu, trešajā – transkripcija un lasīšanas tehnika.

Struktūra un zināšanu forma: nodarbības sastāv no trīs daļām – ritmiskā daļa (stāvot aplī tiek apstrādāts skaits, skaņas, vārdi, frāzes, dzejoļi un dziesmas; te ir svarīgi nodot bērniem domu, ka mēs izdzīvojam valodu, “atrodam” to savā ķermenī, attēlojot skaņas un vārdus, tādēļ mēs strādājam stāvot kājās, staigājot un sitot plaukstas). Otrajā daļā mēs stāstām pasaku un darbojamies ar rokām – veidojam no plastelīna (pasaku varoņus), zīmējam, spēlējam pasaku. Trešajā daļā mēs spēlējam kustību un galda spēles.

Mājas darbi: klausīties dziesmas, pasakas un pamazām tās mācoties. Uz katru nodarbību es gaidu no bērniem vārdu/frāzi/dzejoli/dziesmu angļu valodā. Līdz ko bērns atnāk kaut ko iemācījies, es iedodu lapiņu un mēs izvēlamies sev attalgojuma uzlīmi. Mērķis ir savākt pēc iespējas vairāk sev uzlīmes, izveidojot angļu valodu par daļu savas dzīves.

Vecāku loma: dotajā etapā tā ir liela. Veidojiet apstākļus angļu valodas apguvei– runājiet angļu valodā, skatieties filmas, klausieties radio, lasiet angļu valodā paši un iesaistiet tajā bērnus! Mums ir English Reading Club for Parents. Kuram interesē, rakstiet, un es sniegšu vairāk informācijas!

Diana's Language Coaching